Egyéb

Pereljük be a Fideszt mert azt állítja a tüntető tömegről, hogy Soros-bérencek!

Rogán Antal teljes pompájában tért vissza: a szombati tüntetés Soros György finanszírozza és szervezteti./Kép. index.hu

 
Nemrég kaptam üzenetben egy lehetőséget és felvetést, hogy mivel Rogán Antal propagandaminiszter, meg a többi fideszes, azt állítja a tüntető tömegről, hogy Soros-bérencek. Kellene egy pert indítani a Fidesz ellen! A Facebook-on közzé tenni, hogy akik tüntettek, írják alá, hogy a Fidesz hazudik és álhíreket terjeszt, és ezért bepereli a tömeg őket. Bizonyítsa a Fidesz-KDNP holdudvar a Hágai Nemzetközi Bíróság előtt az állításait, miszerint az ország elégedetlen embereit Soros György fizeti. Ők is folyton perelgetnek. Hát most kell még ütni rajtuk egy nagyot, hogy elcsalták a választást és listáznak embereket, és a tömeget. Bizonyítsák állításaikat! Mit gondololtok erről?
 
A Hágai Nemzetközi Bíróságon feljelentést lehetne tehát tenni Rágalmazás büntettének megalapozott gyanúja miatt.

A rágalmazás Btk szerinti tényállása

Rágalmazás Btk. 226. § (1) Aki valakiről más előtt a becsület csorbítására alkalmas tényt állít, híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a rágalmazást
a) aljas indokból vagy célból,
b) nagy nyilvánosság előtt, vagy
c) jelentős érdeksérelmet okozva követik el.
A rágalmazás védett jogi tárgya a sértett emberi méltósága és becsülete, azaz a róla a környezetében, illetve a társadalomban kialakult kedvező értékítélet.

A rágalmazás sértettje

A rágalmazás sértettje bárki – akár jogi személy, társadalmi szervezet vagy hatóság is – lehet. Természetes személy sértett esetén további feltétel, hogy élő ember legyen, ugyanis a halott emlékének meggyalázása kegyeletsértésnek minősül. A rágalmazás sértettje csak konkrét és beazonosítható személy lehet. A rágalmazással szemben a büntetőjogi védelem egyformán megillet mindenkit, életvitelétől, szellemi képességeitől függetlenül.A rágalmazás rendbelisége a sértettek számához igazodik. Az azonos sértett sérelmére elkövetett becsületsértést a rágalmazás magába olvasztja. A rágalmazás ugyanakkor valóságos halmazatban állhat a tettleges becsületsértéssel.
 

A rágalmazás elkövetője

A rágalmazás közönséges bűncselekmény, tettese bárki lehet. A rágalmazás híreszteléssel elkövetése esetén mind a tény állítója, mind annak híresztelője megvalósítja a rágalmazást.

illetve

 

Btk. 337. § Rémhírterjesztés

337. § Aki közveszély színhelyén nagy nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt vagy való tényt oly módon elferdítve állít vagy híresztel, amely a közveszély színhelyén alkalmas az emberek nagyobb csoportjában zavar vagy nyugtalanság keltésére, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 

A hatályos Btk.-hoz képest a „közveszély színhelyén” kitétel kétszeres megjelenítése a tényállásban egyértelművé teszi, hogy a rémhírterjesztés kizárólag akkor valósul meg, ha az a közveszély színhelyén alkalmas az emberek nagyobb csoportjában zavar vagy nyugtalanság keltésére. A bűncselekmény csak nagy nyilvánosság előtt követhető el, amelynek fogalmát a Záró Rész határozza meg. A bűncselekmény elkövetője bárki lehet, aki a közveszély színhelyén jelen van. A bűncselekmény csak szándékosan követhető el.

 

olkt.huVÉLEMÉNY, HOZZÁSZÓLÁS?